INFO

 

Predmetom obchodnej činnosti spoločnosti SUMAN s.r.o. je zabezpečenie komplexného vybavenia interiérov vrátane návrhu, výroby, dodávky a montáže.
Všetky projekty sme schopný realizovať na kľúč
.

Zoznam služieb:
- projekcia, architektúra, design, inžiniering, stavebné úpravy a rekonštrukcie priestorov,
- výroba nábytku pre kancelárske priestory, stravovacie zariadenia, školské strediská, kiná, divadlá,
- zariadenie a vybavenie bytových kuchýň s kompletnou dodávkou technologického vybavenia: regálov, pultov do priestorov predajní, skladov, knižníc a archívov, kancelárskych doplnkov, kvetov a výzdoby.

Súčasťou dodávky je odovzdanie návodov na použitie a certifikátov jednotlivých zariadení platných pre Slovensko.
................................................................................................................................
Spoločnosť zásobuje obchodnú sieť na celom Slovensku a má dve obchodné centrá:

- veľkoobchod v Brestovanoch - sklad na Lovčickej ul. č. 8

- veľkoobchod a maloobchod v Chtelnici na Námestí 1.mája - Obchodný dom Hviezda.